โครงสร้างฝ่ายบริหาร

แผนดำเนินงาน

เล่มติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

เล่มติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   Download

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

 

แผนพัฒนาท้องถิน พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563    Download

แผนพัฒนาท้องถิน พ.ศ.2561-2565    Download

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564)      Download

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่  3    Download

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.