รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 5

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565   4 พ.ค. 65 8
รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2565   4 เม.ย. 65 20
รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   4 มี.ค. 65 9
รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565   1 ก.พ. 65 31
รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564   4 ม.ค. 65 30
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   2 ธ.ค. 64 27
รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564   8 พ.ย. 64 30
รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2564   11 ต.ค. 64 29
รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564   8 ก.ย. 64 27
รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564   6 ส.ค. 64 23
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2564   2 ก.ค. 64 26
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564   7 มิ.ย. 64 29
รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2564   7 พ.ค. 64 25
รายงานการเงินประจำเดือนเมีนาคม 2564   2 เม.ย. 64 131
รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   3 มี.ค. 64 113
รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม2564   5 ก.พ. 64 106
รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม2563   4 ม.ค. 64 98
รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   4 ธ.ค. 63 101
รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563   10 พ.ย. 63 91