กองทุนหลักประกันสุขภาพ


ออนไลน์ : 13

กองทุนหลักประกันสุขภาพ วันที่ โหลด
แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 ต.ค. 64 135
แผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   15 ต.ค. 64 102
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   11 ต.ค. 64 87
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561   1 ต.ค. 64 41
ส.กรมส่งเสริมฯ_แจ้งประกาศฯฉบับที่+2_LTC   1 ต.ค. 64 37
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2563   1 ต.ค. 64 32
คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ_ตามประกาศฯ+พ.ศ.2561   1 ต.ค. 64 32
ประกาศสำนักงานฯ คัดเลือกกรรมการฯ พ.ศ.2561   1 ต.ค. 64 34
แผนการเงิน สปสช.ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf   7 ม.ค. 64 163
แผนงานกองทุน สปสช.ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ม.ค. 64 175
แผนการเงิน สปสช.แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ม.ค. 64 150
แผนงานกองทุนฯ สปสช.แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 1 พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ม.ค. 64 145
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปี 2563   23 พ.ย. 63 162