ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 8 ก.ย. 64 45
ประกาศ เรื่อง เผยแพร๋แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2 ก.ย. 64 51
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 4 ส.ค. 64 95
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 4 มิ.ย. 64 82
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 3 พ.ค. 64 100
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 30 เม.ย. 64 102
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 1 เม.ย. 64 103
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 2 มี.ค. 64 117
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2 มี.ค. 64 90
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 2 ก.พ. 64 79
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 25 ม.ค. 64 111
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 4 ม.ค. 64 60
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 4 ธ.ค. 63 58
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 5 พ.ย. 63 60
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุ่งเลิศ บ้านสวนผึ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.ย. 63 159
ประกาศผู้ชนะไตรมาส4-2562 5 ส.ค. 63 161
ประกาศผู้ชนะไตรมาส3-2562 5 ส.ค. 63 134
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 2-2562 5 ส.ค. 63 139
ประกาศผู้ชนะไตรมาส1-2562 5 ส.ค. 63 144
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 9 ก.ค. 63 144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4 บ้านโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มิ.ย. 63 134
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 3,4 บ้านโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 4 มิ.ย. 63 105
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เผยแพร่รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 22 เม.ย. 63 89
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ขอคืนหลักประกันสัญญา (กรณีไม่สามารถติดต่อคู่สัญญาได้) 27 ก.พ. 63 112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบุ่งเลิศ หมู่ที่ 1 19 มิ.ย. 62 105
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง โครงการต่อเติมอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ หมู่ที่ 4 19 มิ.ย. 62 99
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562 19 มิ.ย. 62 101
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 0 -1957 33
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 0 -1957 8