ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 3 พ.ค. 65 13
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2565) 1 เม.ย. 65 33
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 1 เม.ย. 65 31
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2 มี.ค. 65 65
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 3 ก.พ. 65 90
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีต (OVERLAY) ด้วยแอสฟัสท์ติกคอนกรีตเริ่มจากบริเวณสี่แยกทางออกไปบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 ไปถึงบริเวณถนนลาดยางหน้า ร.ร.ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 7 ม.ค. 65 89
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 จากนานายพรม ชุมนุม ไปถึงสะพานข้ามลำห้วยแดงบ้านกลาง 7 ม.ค. 65 91
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 4 ม.ค. 65 102
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 4 ม.ค. 65 108
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ 2 28 ธ.ค. 64 88
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 1 ธ.ค. 64 140
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 1 พ.ย. 64 157
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 8 ก.ย. 64 196
ประกาศ เรื่อง เผยแพร๋แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2 ก.ย. 64 196
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 4 ส.ค. 64 224
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 4 มิ.ย. 64 202
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 3 พ.ค. 64 277
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 30 เม.ย. 64 223
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 1 เม.ย. 64 212
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 2 มี.ค. 64 230
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2 มี.ค. 64 196
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 2 ก.พ. 64 176
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 25 ม.ค. 64 281
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 4 ม.ค. 64 156
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 4 ธ.ค. 63 159
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 5 พ.ย. 63 159
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุ่งเลิศ บ้านสวนผึ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.ย. 63 290
ประกาศผู้ชนะไตรมาส4-2562 5 ส.ค. 63 285
ประกาศผู้ชนะไตรมาส3-2562 5 ส.ค. 63 253
ประกาศผู้ชนะไตรมาส 2-2562 5 ส.ค. 63 270