แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 4

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   11 ก.พ. 65 37
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   29 ธ.ค. 64 31
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   28 ธ.ค. 64 35
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   12 ต.ค. 64 11
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   3 ก.ย. 64 129
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564   19 ม.ค. 64 108
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2563   23 พ.ย. 63 149
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2563   23 พ.ย. 63 146
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2563   23 พ.ย. 63 146
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2563   23 พ.ย. 63 152
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564   23 พ.ย. 63 149
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563   8 ต.ค. 63 156
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1   8 ต.ค. 63 151
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2   8 ต.ค. 63 152
ส่วนที่2 การติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ2563   17 มิ.ย. 63 80
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562   8 ต.ค. 62 143
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม พ.ศ.2561   8 ต.ค. 61 154
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561   8 ต.ค. 61 145