แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 8

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   12 ต.ค. 64 3
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   3 ก.ย. 64 35
แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564   19 ม.ค. 64 10
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2563   23 พ.ย. 63 76
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2563   23 พ.ย. 63 81
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2563   23 พ.ย. 63 76
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2563   23 พ.ย. 63 79
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2564   23 พ.ย. 63 80
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563   8 ต.ค. 63 90
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1   8 ต.ค. 63 87
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2   8 ต.ค. 63 85
ส่วนที่2 การติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ2563   17 มิ.ย. 63 29
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562   8 ต.ค. 62 85
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม พ.ศ.2561   8 ต.ค. 61 86
แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561   8 ต.ค. 61 88