แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 5

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563   8 ต.ค. 63 69
ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   16 มิ.ย. 63 70
แผนจัดหาพัสดุ ปี 2562   19 มิ.ย. 62 60
แผนจัดหาพัสดุ ปี 2562   4 ก.พ. 62 66