รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2564   1 เม.ย. 64 48
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   2 มี.ค. 64 38
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564   2 ก.พ. 64 33
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563   4 ม.ค. 64 11
รายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   4 ธ.ค. 63 19
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563   5 พ.ย. 63 9
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ พฤษภาคม 63   1 มิ.ย. 63 73
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ เมษายน 63   1 พ.ค. 63 66
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ มีนาคม 62   1 เม.ย. 63 83
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ กุมภาพันธ์ 63   1 มี.ค. 63 59
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ มกราคม 63   1 ก.พ. 63 78
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ ธันวาคม 62   1 ม.ค. 63 63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ พฤศจิกายน 62   1 ธ.ค. 62 67
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ ตุลาคม 62   1 พ.ย. 62 61