รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 11

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565   3 พ.ค. 65 4
ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565   1 เม.ย. 65 24
ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   2 มี.ค. 65 38
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565   3 ก.พ. 65 33
สรุปผลการดำเนินการจัดซืิ้อจัดจ้าง ประเดือนธันวาคม 2564   4 ม.ค. 65 51
สรุปผลการดำเนินการจัดซืิ้อจัดจ้าง ประเดือนพฤศจิกายน 2564   2 ธ.ค. 64 40
สรุปผลการดำเนินการจัดซืิ้อจัดจ้าง ประเดือนตุลาคม 2564   2 พ.ย. 64 40
สรุปผลการดำเนินการจัดซืิ้อจัดจ้าง ประเดือนสิงหาคม 2564   2 ก.ย. 64 30
สรุปผลการดำเนินการจัดซืิ้อจัดจ้าง ประเดือนกรกฎาคม 2564   3 ส.ค. 64 35
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564   7 มิ.ย. 64 30
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประเดือนเมษายน 2564   4 พ.ค. 64 28
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2564   1 เม.ย. 64 139
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   2 มี.ค. 64 135
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564   2 ก.พ. 64 114
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563   4 ม.ค. 64 96
รายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   4 ธ.ค. 63 98
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563   5 พ.ย. 63 80
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ พฤษภาคม 63   1 มิ.ย. 63 164
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ เมษายน 63   1 พ.ค. 63 150
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ มีนาคม 62   1 เม.ย. 63 174
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ กุมภาพันธ์ 63   1 มี.ค. 63 147
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ มกราคม 63   1 ก.พ. 63 180
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ ธันวาคม 62   1 ม.ค. 63 150
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ พฤศจิกายน 62   1 ธ.ค. 62 153
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ ตุลาคม 62   1 พ.ย. 62 147