รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2564   1 เม.ย. 64 69
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   2 มี.ค. 64 64
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564   2 ก.พ. 64 52
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563   4 ม.ค. 64 33
รายผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   4 ธ.ค. 63 39
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563   5 พ.ย. 63 27
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ พฤษภาคม 63   1 มิ.ย. 63 95
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ เมษายน 63   1 พ.ค. 63 89
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ มีนาคม 62   1 เม.ย. 63 109
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ กุมภาพันธ์ 63   1 มี.ค. 63 85
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ มกราคม 63   1 ก.พ. 63 109
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ ธันวาคม 62   1 ม.ค. 63 84
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ พฤศจิกายน 62   1 ธ.ค. 62 90
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ ตุลาคม 62   1 พ.ย. 62 82