เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 45250 โทร.043-501884

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
​​


​​


 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000010
วันนี้ 000026
วานนี้ 000048
เดือนนี้ 000907
เดือนก่อน 001126
ปีนี้ 000907
ปีก่อน 013951
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 8 พ.ย. 64(ดู 71) 
  ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) - 5 พ.ย. 64(ดู 82) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 - 18 ต.ค. 64(ดู 59) 
  ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 - 1 ต.ค. 64(ดู 103) 
  ประกาศ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 30 ก.ย. 64(ดู 104) 
  ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 30 ก.ย. 64(ดู 139) 
  ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปี พ.ศ.2564 - 28 ก.ย. 64(ดู 115) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 - 4 ม.ค. 65(ดู 8) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ - 4 ม.ค. 65(ดู 11) 
  ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 - 1 ธ.ค. 64(ดู 52) 
  ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 - 1 พ.ย. 64(ดู 71) 
  ประกาศ เรื่อง สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 - 8 ก.ย. 64(ดู 123) 
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร๋แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2 ก.ย. 64(ดู 126) 
  ประกาศ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 - 4 ส.ค. 64(ดู 157) 

ภาพกิจกรรม

โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักทรัพยากรน้ำภาค 4 (ดู 4)

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ (ดู 118)

วิดีโอแนะนำ

One Day Trip เที่ยวครบจบใน 1 วัน (ดู 142)

บุ่งเลิศ (หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข) (ดู 183)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 179)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 284)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ศูนย์แสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูไท ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด (ดู 280)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์ OTOP บุ่งเลิศ (ดู 181)

เศษวัสดุจากธรรมชาติ (ดู 262)

ดาวน์โหลดใหม่

  การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ สำหรับปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564) : [28 ธ.ค. 64]
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 : [23 ธ.ค. 64]
  ระเบียบกองทุน LTC แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 ประจำปี พ.ศ.2564 : [20 ต.ค. 64]
  ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2564 : [19 ต.ค. 64]
  บันทึกรายงานผลคะแนนการประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ.2564 : [18 ต.ค. 64]
  แผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [15 ต.ค. 64]
  แผนการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [15 ต.ค. 64]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) : [14 ต.ค. 64]
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [13 ต.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร