โครงสร้างฝ่ายบริหาร

แผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงาน

- แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม  พ.ศ.2561            Download

- แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561            Download

- แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562                Download

- แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563                Download

- แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1               Download

- แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2              Download

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.