โครงสร้างฝ่ายบริหาร

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

 

แผนพัฒนาท้องถิน พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563    Download

แผนพัฒนาท้องถิน พ.ศ.2561-2565    Download

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.