โครงสร้างฝ่ายบริหาร

ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.