โครงสร้างฝ่ายบริหาร

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณระบบ

  •   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ 2563      Download
  •   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ 2562       Download
  •   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำงบประมาณ 2561      Download

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.