โครงสร้างฝ่ายบริหาร

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 3,4 บ้านโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 3,4 บ้านโป่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศ เมื่อ 4 มิถุนายน 2563

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.