โครงสร้างฝ่ายบริหาร

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหารงาน ของ เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

 

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.