บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 3

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564   27 ส.ค. 64 2
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564   13 ส.ค. 64 2
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   3 มิ.ย. 64 27
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   21 พ.ค. 64 26
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564   14 พ.ค. 64 26
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563   25 ธ.ค. 63 23
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   22 ธ.ค. 63 23
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563   27 พ.ย. 63 24
บันทึกการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   28 ก.ย. 63 24
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563   2 ก.ย. 63 27
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563   24 ส.ค. 63 25
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563   19 ส.ค. 63 23
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยที่ 3ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   19 ส.ค. 63 23
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   14 พ.ค. 63 20
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   14 พ.ค. 63 18
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ เรื่อง ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   3 มี.ค. 63 18
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563   3 มี.ค. 63 18