วิดีโอแนะนำ : เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 13

หัวข้อวิดีโอแนะนำ วันที่ ผู้ชม
ตอนที่ 4 ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย

...

15 ก.พ. 65 86
ตอนที่ 3 กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย

...

15 ก.พ. 65 83
ตอนที่ 2 อัตราภาษีป้าย

...

15 ก.พ. 65 71
ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

...

15 ก.พ. 65 70
One Day Trip เที่ยวครบจบใน 1 วัน

...

9 ก.ค. 64 229
บุ่งเลิศ (หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข)

...

24 พ.ย. 63 341
OTOP นวัตวิถีบ้านบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

...

24 พ.ย. 63 340
ชุมชนนวัตวิถี บ้านเลิศสมบูรณ์ ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี

...

24 พ.ย. 63 383
ชุมชนนวัตวิถี บ้านใหม่ไฟฟ้า ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี

...

24 พ.ย. 63 178
ชุมชนนวัตวิถี บ้านบุ่งเลิศเหนือ ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี

...

24 พ.ย. 63 190
บ้านบุ่งเลิศหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

...

8 ต.ค. 63 202
การแสดงเต้นบาสโลบเทศบาลตำบลบุ่งเลิศงานเลี้ยงสานสัมพันธ์สมัชชาจังหวัดร้อยเอ็ด

...

8 ต.ค. 63 175