โครงสร้างฝ่ายบริหาร

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการตรวจสอบและแจ้งข่าวสารการทุจริตแก่ประชาชน 2562

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการตรวจสอบและแจ้งข่าวสารการทุจริตแก่ประชาชน
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ
โดย เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

 

 

e2

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.