โครงสร้างฝ่ายบริหาร

ข่าวกิจกรรม

โครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านปลอดภัยยุ่งลาย ปลอดโรคไข้เลือดออก ปี 2562

 

โครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านปลอดภัยยุ่งลาย ปลอดโรคไข้เลือดออก ปี 2562
วันที่ 22 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
สนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ

 

d6

 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.