โครงสร้างฝ่ายบริหาร

การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

เทศบัญญัติเทศบัญญัติการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

เทศบัญญัติการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2558                         ดาวน์โหลดเอกสาร

 

สำนักงานเทศบาลตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

Copyright © 2019. All Rights Reserved.